Voor de meest recente collecties en opdrachtgevers zie 'Nieuws"


Historische objecten van het Nederlands Openluchtmuseum

De eerste van de af te stoten objecten van het Nederlands Openluchtmuseum zijn in januari bij ons binnengekomen. Een heel gevarieerde collectie; van linnenkast tot wandtegel en van bouwfragment tot bomschuit. 

Het Openluchtmuseum verhuist haar collectie in 2020 van verschillende locaties in het land, naar het nieuw te bouwen Nationaal Depot. Daarvoor wordt de hele collectie opnieuw onder de loep genomen en objecten die niet in de collectie passen en daarom niet mee verhuizen, worden afgestoten.


200 BKR werken Zandvoorts Museum

In januari komen ruim 200 kunstwerken uit het bezit van de gemeente Zandvoort naar Onterfd Goed. Deze werken zijn altijd beheerd door het Zandvoort Museum dat in verband met haar verzelfstandiging op 1 januari 2018 haar collectie screent. Onterfd Goed begeleidt het museum bij de teruggave van alle langdurige bruiklenen om zo te kunnen starten met een opgeschoonde collectie.


Collectiedelen van het Fries Museum

In juli kreeg Onterfd Goed 23 antieke stoelen en twee kastjes met het verzoek die te herbestemmen. Prachtige objecten, soms zwaar beschadigd of aangetast maar ook twee puntgave barbierstoelen, een kakstoel en een houten kinderstoel. In oktober volgde een  collectie van ruim 250 militaire schaalmodellen; ooit in gebruik bij het Fries Verzetsmuseum. Alle meubels en modellen zijn inmiddels herbestemd.Meer dan 65.000 objecten uit 30 collecties in 7 jaar

Sinds Onterfd Goed begin 2012 startte met de herbestemming van de collectie van Museum Scryption, is er voor veel objecten uit nog 29 andere collecties met succes naar een nieuwe plek gezocht. Naar schatting 65.000 objecten variërend van brandweerkarren en bronzen beelden tot penningen en miniatuur etsen worden weer gezien en geven hun nieuwe eigenaren de voldoening te weten dat zij erfgoed hebben gered van de vergetelheid.  

Scryption

De collectie van museum Scryption omvatte ruim 30.000 objecten, waaronder typemachines, vulpennen, en inktstellen.  Deze collectie is inmiddels helemaal herbestemd; het overgrote deel in Nederland, maar er zijn ook objecten ondergebracht in Belgie, Italie en de Verenigde Staten.

Heinz Falke

Kunstenaar Heinz Falke heeft zijn hele oeuvre geschonken aan stichting Mexagrico met de bedoeling de opbrengst uit verkoop te gebruiken voor hun goede doel. Onterfd Goed heeft de verkoop op zich genomen.

Hoekse Waard

Voor Museum Hoekse Waard hebben we een hele loods vol objecten overgebracht naar onze hal. daar heeft de selectie en waardering plaats gevonden. Deze collectie is inmiddels helemaal herbestemd.

 

 

Rotterdam

Kunstuitleen Rotterdam is dit jaar verzelfstandigd.  In verband daarmee zoeken we voor ruim 5000 uitgelijste kunstwerken van de gemeente Rotterdam nieuwe eigenaren. De 2000 werken die in 2015 werden afgestoten zijn inmiddels geadopteerd.

Eindhoven

Na de renovatie van het stadskantoor van de gemeente Eindhoven is er geen plaats meer voor 93 kunstwerken die daar altijd hebben gehangen. We hebben de opdracht gekregen deze werken te herbestemmen.  60 % daarvan is al geadopteerd.

 

Rode Kruis

Uit de collectie van Stichting Historische Collectie Nederlands Rode Kruis is een kerncollectie geselecteerd die is ondergebracht bij Veiligheidsmuseum PIT in Almere. De resterende meer dan 3000 objecten worden herbestemd door Onterfd Goed.

Kunstuitleen Rotterdam

Naar aanleiding van haar verhuizing heeft de Kunstuitleen Rotterdam de depots opgeruimd. 1000 ingelijste en nog eens meer dan 15.000 niet ingelijste werken zijn overgedragen aan Onterfd Goed en komen in de loop van 2017 en 2018 vrij voor adoptie.

Sikkens

In opdracht van AKZO Nobel is de collectie van het Sikkens Museum in Sassenheim gescreend.                           In samenwerking met de vrijwilligers van het museum is er een kerncollectie geselecteerd. De afgestoten 4500 objecten zijn inmiddels allemaal geadopteerd door nieuwe eigenaren .

Putman

Na het overlijden van de heer Putman heeft zijn familie zijn verzameling van ruim 600 typemachines overgedragen aan Onterfd Goed. 50 van deze machines zijn te zien in de film 'Fantastic beasts and were to find them'.

Universiteit Utrecht

Faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht heeft 200 objecten afgestoten, waaronder collegekaarten en relatiegeschenken. Alle objecten met een acceptabele conditie zijn herplaatst. De laatste (slechte) kaarten worden ingezet in een escape-room.

Venray

De gemeente Venray heeft na een zorgvuldige selectie 62 kunstwerken afgestoten. Een deel daarvan is inmiddels geplaatst bij nieuwe eigenaren; voor de laatste werken zoeken we nog adoptieouders.

 

Mommers

In 2015 overleed de kunstverzamelaar Leon Mommers uit Maastricht.               Onterfd Goed heeft voor een deel van zijn collectie 'Amsterdamse Limburgers' nieuwe eigenaren gevonden. 

 

 

 

Particulieren

Met enige regelmaat worden particuliere verzamelingen of enkele kunstwerken of historische objecten aangeboden aan Onterfd Goed. Deze worden met evenveel zorg geregistreerd en gewaardeerd als de publieke collecties.

 

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft ruim 5500 kunstwerken van 700 makers aan ons overgedragen. Deze kunstenaars zijn persoonlijk benaderd. Met hun toestemming is inmiddels meer dan 90% van de werken herbestemd.  

 

 

Oss

Ruim 600 werken van 178 kunstenaars zijn door de gemeente Oss overgedragen aan Onterfd Goed. Inmiddels is voor ruim 85% daarvan een nieuwe eigenaar gevonden.

Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum werkt in fases aan de profilering van haar collectie. Na afronding van een fase komen te herbestemmen objecten naar Onterfd Goed. Eerder werden al ruim 300 schoolplaten en 350 natuurkunde en biologie objecten geadopteerd.

 

TUe

Van de Technische Universiteit Eindhoven hebben we de opdracht gekregen om adoptieouders te vinden voor 18 kunstwerken van belangrijke makers uit de jaren '50 en '60.                   90% van de werken is inmiddels ondergebracht bij verzamelaars.

Outsider Art Fontys

Van de omvangrijke kunstcollectie van Fontys komt de deelcollectie Outsider Art, bestaand uit ruim 400 werken. Een deel daarvan heeft een nieuwe eigenaar gevonden en wordt weer gezien. Voor ruim 150 werken zijn we nog op zoek..... 

 

Gemeente Schiedam

In de tweede helft van december is er een nieuwe collectie kunstwerken binnen gekomen van gemeente Schiedam. De  513 werken uit deze collectie komen gefaseerd ter beschikking voor adoptie.