FENIX design

 

Voor de objecten die niet (meer) in aanmerking komen voor adoptie, wordt gezocht naar een manier om ze te hergebruiken.

FENIX design gaat dan op zoek naar allianties met gevestigde ontwerpers, die ervoor zorgen dat de continue toestroom van restcollecties op verantwoorde wijze wordt gebruikt voor het ontwerpen van bijvoorbeeld meubels, lichtobjecten, sieraden etc.

Dat gebeurt in samenwerking met designers en kunstenaars of bedrijven, die in deze objecten een uitgangspunt voor  een potentieel nieuw product zien, of het object zelfs kunnen omwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe, eigentijdse producten. Samen willen we tot krachtige innovatieve ideeën komen. Gestreefd wordt naar 100% opgebruik of recycling, met andere woorden: we proberen te voorkomen dat zelfs objecten in onbruikbare staat verloren gaan. Liever doen we aan upcycling, of zo nodig recycling. Het uitgangspunt is verantwoord hergebruik, waarbij het object(deels) herkenbaar wordt verwerkt tot een nieuw product. Als dat niet meer mogelijk is, wordt in ieder geval geregistreerd hoe het product wordt gerecycled, zodat altijd inzichtelijk is wat de herkomst van de nieuw te maken producten is. Als koper weet je dus ook wat je in handen hebt en hoe het is gemaakt.

Een greep uit onze collectie: